Việc làm

Banner Default
 • Chuyên viên pháp lý (doanh nghiệp)

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  10/07/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Trưởng phòng Lab và CE ngành giày da (IBS)

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • GWP (Great Work Place) – Employee relation

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Phát triển mẫu (PJM)

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Nhân viên Phát triển mẫu (PJM)

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Pattern (Senior)

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Pattern Supporter

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • SAP System Control

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1
 • Quality Assurance Leader

  Công ty TNHH Hwaseung Vina

  Toàn thời gian
  Cạnh tranh
  30/06/2024
  Đồng Nai,KCN Nhơn Trạch 1