Nhân viên Phát triển mẫu (PJM)

Banner Default

Mô tả công việc :

– Receiving tech packaged\design from HQ and development for Pullover, CR2, SMS, MCS, CS stage;

Nhận thông tin về model từ Head Quarter và phát triển giày mẫu cho từng giai đoạn

– Making swatch book description;

Chuẩn bị những thông tin của liệu cho model đó

– Order Material for each stage;

Làm file liệu để đặt hàng cho từng giai đoạn

– Update Bill of Material, count FCT for shoes in each stage;

Làm BOM (Quy trình, bộ phận trên giày), đếm số lần cắt, may… Để bên costing team có thể dựa vào FCT để tính tiền cho từng giai đoạn

– Update information, timeline of that model in SAP;

Cập nhật thông tin, thời gian của liệu, thời gian bắt đầu làm giày trên hệ thống SAP

– Update information in eKMS;

Cập nhật thông tin trên tracking file theo yêu cầu của Leader hoặc Manager

– Update some tracking file as Leader or Manager requested;

Cập nhật thông tin trên tracking file theo yêu cầu của Leader hoặc Manager

– Follow the process, status of that model;

Theo dõi quy trình làm giấy, tiến độ làm giày

– Submit Fit/Wear Test to OCPT team. And then contact with related Department to improve if the result is FAIL;

Gửi giày Fit/ Wear tới OCPT team để test. Và liên hệ với các bộ phận liên quan nếu kết quả không đạt

– Request MSR for new material in system;

Yêu cầu tạo liệu mới trên hệ thống

– Follow FGT test of each model, each stage. Improve if the result is FAIL.

Theo dõi kết quả kiểm tra của sản phẩm. Cải tiến chất lượng nếu không đạt.

Yêu cầu công việc :

·  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

·  Có Kinh nghiệm – Tiếng anh giao tiếp cơ bản;

·  Chưa có Kinh nghiệm – yêu cầu Tiếng anh Tốt;

·  Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

·  Thành thạo tin học văn phòng.

Phúc lợi :

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm